* Nr. 1 Top Basset Hound Breeder in Sweden *

for 25 consecutive years!!

 

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,

2015, 2016, 2017, 2018 and 2019!

Click here and see the Top results through the years

 

 

This website was totally renewed in beginning of 2006 even though the kennel has been running since 1986.

Denna webben förnyades totalt i början av 2006 om än att kenneln har varit i gång sedan 1986.

 

  Me and the kennel

My interest in dogs has existed for as long as I can remember. My first, own dog was an English Cocker Spaniel, born in 1971; he was a true sweetheart. He was followed by a Red Irish Setter, then a Dalmatian, later on Bullterriers and in the early eighties Longhair Dachshunds (all three FCI sizes) came into the picture. This was when Swede Sun’s Kennel was founded.

The realisation soon dawned that something important was amiss... it was of course the Basset Hounds! The first Basset Hound was welcomed to Swede Sun’s in 1986 and from then on I was hooked... completely addicted to this unique breed!

Through the years the kennel produced 62 litters of Longhair Dachshunds, the last of these in 2002.

Swede Sun’s Kennel produced an innumerable number of BOB winners, Hound Group winners and Best in Show winners from those beautiful little longhaired fellows. Apart from their great achievements in the breed ring, the Dachshunds earned 59 Breeder Group Honour Prize awards. Over the years these little ones brought so much fun and joy to the ring; one can only lovingly treasure the good memories.

In 1997 Swede Sun’s Kennel was awarded the Merit Gold Medal from the Swedish Dachshund Club for its meritorious contribution towards the breeding of top quality Longhair Dachshunds and improving the breed.

Nowadays Swede Sun's kennel just breeds Basset Hounds. Together with all the Bassets at the kennel lives as well Bosse's gundogs, kennel Wingmark

The kennel has so far produced 70 Basset Hound litters and I am still eager to further refine and improve the breed. My curiosity regarding this wonderful breed is still alive and well and it keeps me going.

My purpose is not only to breed Basset Hounds of distinguished breed type that are anatomically correct with excellent and free movement, but also, and most of all hounds with wonderful temperaments and sound health: all this to make them suitable as tracking hounds, for the challenges in the show ring and of course as beloved family members.

To be able to reach this I have tried to find all over the world the best possible blood-lines which then have been incorporated to the Basset Hounds in my kennel.

Those lines has given Swede Sun's Kennel the possibility to bred numerous Champions “all around the world”, 11 World-Winners,  2 BOB- and 1 BOS-winner at Crufts/UK, BOB/BOS-winners at the Hound Show/UK and all other different kind of titles. Also so many CC/CAC/CACIB-winners, BOB-winners, Group-winners and Best in Show winners so I even have lost the count of them. So far there are 105 Champions of Basset Hounds and more then 400 Breeder Group Honour Prize awards. Also innumerable Progeny Groups has been awarded with Honour Prizes.

It has been exported 113 Swede Sun's bassets to 33 different countries. Here you find more INFO about the kennel's conquests.

In 1995 the Swedish Basset Hound Society initiated a competition to select the top breeder of the year. Swede Sun’s Kennel has been honoured with this coveted and prestigious award for twenty five (25) consecutive years (Top Breeder no.1) in 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019

In 2002 Swede Sun’s Kennel was awarded the Merit Bronze Medal from the Swedish Basset Hound Society for its meritorious breeding of top quality Basset Hounds. The year 2005 it was followed by the Merit Silver Medal. The highest award, the Merit Gold Medal was awarded to Swede Sun’s Kennel in the year 2009.

As a continuation of my interest in dogs I got myself a ring steward license and also a complete hunting examination.

Shortly after this I qualified as an authorized FCI show judge as well. Further down this page you can see the list of the breeds which I’m qualified, by the FCI system, to award CC/CAC, and judge at Championship Show level. There you can also see some photos from different judging appointments around the world.

I have judged in following countries: Australia, Denmark, England, Finland, France, Holland, Ireland, Italy, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Czech Republic, Germany, Hungary, USA and Austria.

I have also earlier bred horses for nearly 20 years, BUT that is a story for another day...

click picture for more information  Jag och kenneln

Mitt intresse för hundar har funnits så länge jag kan minnas. Den första egna hunden var en engelsk cockerspaniel som var född 1971, han var en riktig kompis. Han följdes av en röd irländsk setter därefter en dalmatiner och senare bullterriers. På tidigt 80-tal kom långhåriga taxar (i alla tre storlekarna) in i bilden och med dem så startade Swede Sun’s kennel.

Men ganska snart insåg jag att något väsentligt fattades, givetvis var det basset hounds! Den första basset hounden införskaffades 1986 och sedan dess har jag varit fast, fullständigt hängiven denna unika ras.

Genom åren har det fötts 62 kullar långhårstaxar varav den sista kullen av dem år 2002.

Swede Sun's kennel har producerat ett otaligt antal BIR-vinnare, Grupp-vinnare och Best in Show vinnare från uppfödningen av långhårstaxar. Där utöver har det också visats fram 59 Hederspris-belönade uppfödargrupper med långhårstaxar. Det har varit så mycket roligt i ringarna med dem och det finns många underbara minnen att bevara.

Swede Sun's kennel belönades 1997 från Svenska Taxklubben med Utmärkelsetecken i Guld för framgångsrik uppfödning av långhårig tax.

Nuförtiden föds det endast upp basset hounds på Swede Sun's kennel. Gemensamt med alla bassarna på kenneln bor också Bosses fågelhundar, kennel Wingmark

Hittills har det fötts 70 kullar basset hounds på Swede Sun’s Kennel. Fortfarande är inte min nyfikenhet stillad för denna märkliga och samtidigt helt underbara ras så därför fortsätter jag.

Min avsikt och förhoppning är att föda upp rastypiska basset hounds som är anatomiskt välbyggda med utmärkta fria rörelser, men framförallt med härliga temperament och en sund hälsa. Allt för att de ska passa för såväl utmaningarna i utställningsringen eller som spårhundar samt givetvis också som älskade familjemedlemmar.

För att kunna uppnå detta har jag försökt att leta upp runt om i världen de bästa tänkbara blodslinjerna som sedan införlivats i kennelns basset hounds.

Dessa linjer har i sin tur givit Swede Sun's kennel möjligheten att föda upp talrikt med Champions ”runt om i hela världen”, 11 Världs-vinnare, 2 BIR och 1 BIM-vinnare på Crufts i England, BIR/BIM-vinnare på Hound Show även det i England och många andra olika titel-vinnare. Och så många cert/CACIB-vinnare, BIR-vinnare, Grupp-vinnare och Best in Show vinnare att jag faktiskt tappat räkningen på dem. Hittills finns det 105 champions med basset hounds och mer än 400 uppfödargrupper har visats som har blivit belönade med Hederspris. Även oräkneliga antal Hederspris-belönade avelsgrupper finns.

Det har exporterats 113 Swede Sun's bassar till 33 olika länder. Här hittar ni mer INFO om kennelns erövringar.

Året 1995 initierade Svenska Basset Hound Sällskapet en tävlan om Årets Uppfödare. Sedan dess har Swede Sun’s kennel varit Årets Uppfödare Nr.1 samtliga åren 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 och 2019.

Swede Sun’s kennel erhöll 2002 från Svenska Basset Hound Sällskapet Utmärkelsetecken i Brons för förtjänstfull uppfödning av basset hound. Året 2005 följdes Utmärkelsetecknet i Silver. Den högsta valören, Utmärkelsetecken i Guld tilldelades Swede Sun's Kennel år 2009.

Som en fortsättning på mitt hundintresse så blev jag ringsekreterare och läste in en komplett jägarexamen både teoretiskt och praktiskt.

Kort efter utbildade jag mig även till exteriördomare inom SKK/FCI. Längre ner på sidan kan Du se vilka raser jag är auktoriserad att döma. Där kan du också se några foton från en del domar uppdrag runt om i världen.

Jag har dömt i följande länder: Australien, Danmark, England, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Italien, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike.

Jag har tidigare också fött upp hästar i nästan 20 år, MEN det är en helt annan historia...

Bosse and Paula

 

 

I'm by the Swedish Kennel Club and F.C.I. authorized to judge at

International and National Championship Shows following breeds:

 

Group  Breed FCI no
03  Bull Terrier 011

03

 Miniatyr Bull Terrier (Miniature)

359

03  Staffordshire Bull Terrier 076

04

 Tax, Korthårig Dvärg (Miniature Dachshund, Smooth-Haired)

148

04

 Tax, Korthårig Kanin (Rabbit Dachshund, Smooth-Haired)

148

04

 Tax, Korthårig Normal (Standard Dachshund, Smooth-Haired)

148

04

 Tax, Långhårig Dvärg (Miniature Dachshund, Long-Haired)

148

04

 Tax, Långhårig Kanin (Rabbit Dachshund, Long-Haired)

148

04

 Tax, Långhårig Normal (Standard Dachshund, Long-Haired)

148

04

 Tax, Strävhårig Dvärg (Miniature Dachshund, Wire-Haired)

148

04

 Tax, Strävhårig Kanin (Rabbit Dashchund, Wire-Haired)

148

04

 Tax, Strävhårig Normal (Standard Dachshund, Wire-Haired)

148

06

 Basset Artesian Normand (Norman Artesian Basset)

034

06

 Basset Bleu De Gascogne (Blue Gascony Basset)

035

06

 Basset Fauve De Breatagne (Fawn Brittany Basset)

036

06

 Basset Hound

163

06  Bayersk Viltspårhund (Bavarian Mountain Scenthound) 217
06  Beagle 161

06

 Drever (Swedish Dachsbracke)

130

06

 Grand Basset Griffon Vendeen

033

06

 Petit Basset Griffon Vendeen

067

06  Petit Bleu de Gascogne (Small Blue Gascony Hound) 031
07  Bracco Italiano (Italian Pointing Dog) 202
07  Engelsk Setter (English Setter) 002
07  Grosser Munsterländer (Large Munsterländer) 118
07  Kleiner Munsterländer (Small Munsterländer) 102
07  Korthårig Vorsteh (German Short-Haired Pointing Dog) 119
07  Långhårig Vorsteh (German Long-haired Pointing Dog) 117
07  Pointer 001
07  Spinone (Italian Wire-Haired Pointing Dog) 165
07  Stabyhoun (Frisian Pointing Dog) 222
07  Strävhårig Vorsteh (German Wire-Haired Pointing Dog) 098
07  Ungersk Vizsla, Korthårig (Hungarian Short-Haired Pointing Dog) 057
07  Ungersk Vizsla Strävhårig (Hungarian Wire-Haired Pointing Dog) 239
07  Weimaraner, Korthårig (Weimaraner, Short-Haired) 099
07  Weimaraner, Långhårig (Weimaraner, Long-Haired) 099

 

 

 

Here you can see few impressions from some of my judging appointments.

horizontal rule

The SVK show in Skedhult 4th of May 2013

 

From left:

BIS-3 the Kleiner Munsterländer, BIS-2 the Wired German Pointer

and finally BIS-1 the Shorthaired German Pointer.

horizontal rule

The Basset Hound Club of Ireland Championship Show
on the Racecourse, Naas, Co. Kildare.

14th of August 2010.

 


Here with my BIS-1 PBGV and BIS-2 Basset Hound.

horizontal rule

The Swedish Drever Club Speciality Show in Falkenberg, May 2010

(Swedish Dachsbracke)

 

Here with my BOS (left) and BOB (right)

horizontal rule

In AUSTRALIA

 

The 8th National Championship Show for The Basset Hound Club of Victoria Inc.

31st of October 2009

 

 

 

 

The 64th Championship Show for The Dachshund Club of Victoria Inc.

30th of October 2009

 

horizontal rule

The Swedish Dachshund Club Speciality Show in Flen, February 2009

 


Foto: Siw Lagerbäck

Here with my Best in Show-1, the Wired Dachshund Standard

horizontal rule

The Dachshund Club Show in Olsztyn POLAND, September 2008

 

Here with my Best in Show-1,

the Smooth Miniature Dachshund

horizontal rule

The Swedish Drever Club Speciality Show in Tånga Hed, August 2008

(Swedish Dachsbracke)

 

Here with my BOS (left) and BOB (right)

horizontal rule

The Swedish Dachshund Club Speciality Show in Östersund, May 2008

 

Here with my Best in Show-1, the Wired Dachshund Standard

horizontal rule

 The Basset Hound Speciality Club Show in Badajoz SPAIN, 11th of May 2008

 

BEST IN SHOW-1

horizontal rule

The Dachshund Speciality Club Show in Montichiari ITALY, March 2008

 

horizontal rule

Speciality Show in Honkajoki FINLAND, May 2007

 

horizontal rule

The MEOE Basset Hound Club Show: Kecskemét HUNGARY, September 2006

 

horizontal rule

The South of ENGLAND Basset Hound Club Show, July 2006

 

 

horizontal rule

The Dachshund Speciality Show: Hedemark NORWAY, May 2006

 

Here with my nice young Best in Show-winner, the Wired Dachshund Standard

horizontal rule

The National Basset Club Show: Jyllinge DENMARK, May 2006

 

Not so very often when you judge you will have

all the six basset breeds with BOB,

but here all my BOB bassets are are lined up

 

And placed in the Best in Show like this:

 from left: GBGV, PBGV, BH, BFDB, BAN and BBDG

 

in action...

horizontal rule

The BHCSC Specialty Show: SOUTH CALIFORNIA, March 2005  

 

 

 

horizontal rule

The Basset Hound Club Show: PORTUGAL, October 2004

 

 

 

horizontal rule

The Basset Hound Club Show: IRELAND, August 2004

 

horizontal rule

Helsinki Winner Show: FINLAND, December 2003

 

horizontal rule

The Basset Hound Club Show: POLAND, April 2003  

 

 

horizontal rule

And here some photos from other occasions...

...just for joy in Las Vegas (2005)

 

 

 

and on a working ranch in Arizona (1997)

 

 

 

 

In Australia (1997)

 

 

 

 

and Indonesia (1997)

horizontal rule

Once upon a time... there was Dachshunds at Swede Sun's...

(snippets from the past, nearly 20 years with the breed)

 

 

from left: Qent, Sting, Xanna and Viola

 

 

Swede Sun's Rodi(-95) in 1998 and 1997

 

Swede Sun's Zaza(-96) in 1997

 

 

Swede Sun's Glenn(-94) and Swede Sun's Glimma(-94) in 1995

 

 

With Swede Sun's Hasta(-94) in 1995 and Swede Sun's Qent(-91) in 1993

 

With Swede Sun's Zodiac(-92) in 1994

 

 

Swede Sun's Viola(-91)in 1994 and Swede Sun's Jack(-94)

 

   

With Swede Sun's Sting(-91) in 1992 and Swede Sun's Ruter Dam(-88) in 1991

 

Swede Sun's Karisma(-90) in 1991

 

With Swede Sun's Qent as a puppy in 1991

 

 

With Swede Sun's Ruter Dam(-88) and Swede Sun's Karisma as puppy in 1990

 

Swede Sun's Ruter Dam(-88) in 1990

 

 

 

 

With "Knut"(-80) in 1984 / and then my very first own dog Hubbestads Refract, born in 1971

 

 All rights reserved ©