Litters

On this page you can see all the 67 basset hound litters which are born at Swede Sun’s kennel.

Click on the specific -litter you want to look closer at.

There will be information (and photos) about when they are born, what their names are, number of boys respectively girls and who their parents are.

The boys name is blue in colour and the girls are red.

Right down the page you can read about all the 62 Dachshund litters born at Swede Sun's Kennel earlier years.

click picture for more information   Kullar

På denna sidan kan Du se alla de 67 basset hound kullar som är födda på Swede Sun’s kennel.

Klicka på den speciella -kullen Du vill se närmare på.

Där finns information (och foton) om när de är födda, vad de heter, antal pojkar respektive flickor och vem som är deras föräldrar.

Pojkarnas namn är i blått och flickornas i rött.

Längst ner på sidan kan ni läsa om alla de 62 taxkullar som fötts på Swede Sun's Kennel tidigare år.

click picture for more information   Exported                    Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB  CACIB / res-CACIB / CAC / res-CAC / CC / res-CC / Certifikat / CK (certifikat-kvalité)

      Champion                     Track Champion / Track Test (spårchampion / spårmeriterad)

   Big THANKS to all owners of Swede Sun's bassets for your support by showing/tracking with them to great success and pride for the kennel.

click picture for more information  Ett stort TACK till alla ägare av Swede Sun's bassar för Ert stöd genom att ställa ut/spåra med dem till stor framgång och stolthet för kenneln.

 

There are 119 Swede Sun's bassets exported to 33 different countries

 

     Argentina

     Australia

     Belgium

     Brazil

     Canada

     Czech Republic

     Cyprus

     Denmark

     Estonia

  

     Finland

     France

     Greece

     Guatemala

     Holland

     Hungary

     Germany

     India

 

     Ireland

     Italy

     Japan

     Malta

     Mexico

     Norway

     Poland

     Portugal

     Portugal

     Romania

     Russia

     South Africa

     Spain

     United Kingdom

     USA

     Venezuela

 

**  Click here and see the Top results for Swede Sun's Kennel through the years  **

 

 

   No pups available for the moment, but we hope for a litter in December.

 

click picture for more information  Inga valpar till salu just nu, men vi hoppas på valpar i december.

 

T-litter

201x-xx-xx
CH
CH

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
S-litter
201x-xx-xx
CH
CH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 

 

       
 

 

   
       
R-litter
201x-xx-xx
CH
CH

 

 

 

 

       
       
 

 

   
 

 

   
 

 

   
       
       
       
       
       
Q-litter

2019-08-16

Alfred Robbins dos Sete Moinhos
CH Swede Sun's Fiona

Qilroy

 

 

 

Qaliber

 

 

 

Qavat

 

 

 

Qlura

 

 

 

Qaja

 

 

 

Qream

 

 

 

Qissy

 

 

 

Qola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-litter

2018-06-23
CH Switherland Smart Design
CH Swede Sun's Henny

Pejla

 

 

 

Pingla

 

 

 

Penny      
       
       
       
       
       
       
       
       
O-litter
2017-11-25
Swede Sun's Erixon
CH Swede Sun's Fiona

Oden

 

 

 

Olov

 

 

Omar

 

   
Ove

 

   
Oleana

 

   
Olinda

   
Oxana

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB  
 

 

 

 

       
 

 

   
       
N-litter
2017-11-17
CH Swede Sun's Conny
CH Swede Sun's Beata

Neo

 

 

 

Noa      
Noel    
Nea

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB  
Nete

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB  
Niva

 

   
Nora   Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB
       
       
       
       
M-litter

2017-02-16

CH Swede Sun's Bertil
CH Swede Sun's Ester

Magnum

 

 

Malte

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Maximus

 

 

 

Mega

 

 

 

Milou

 

 

 

Multum

 

 

 

Margaretha

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Mira

 

 

 

Misty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-litter

2016-03-10
CH Swede Sun's Bertil
CH Swede Sun's Åfelia

Lambert

 

 

 

Lennart

 

 

 

Leopold      
Lombard      
Ludvig      
Lillemor  

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 
       
       
       
       
       
K-litter
2016-01-14
Swede Sun's Erixon
CH Nick-Named Nina v Grunsven

Kalvin

 

 

 

Kapten

 

 

 

Kenny

 

   
Kevin

 

   
Kandy

   
Kiwi

 

   
Krista

 

   
Kyra

 

 

       
 

 

   
       
J-litter
2015-07-19
Swede Sun's Erixon
CH Swede Sun's Brisa

Janzon

 

 

 

Jensen

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Jonsson      
Jazmine

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB  
Jazza

 

   
Jenna

 

   
Jolene    
       
       
       
       
I-litter
2015-07-19
CH Swede Sun's Gazton
Swede Sun's Xorita

Istvan

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Ilona

 

 

 

Isabelle

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Isadora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H-litter
2014-12-31
CH Swede Sun's Conny
CH Nick-Named Nina v Grunsven

Henrik

 

 

 

Henny

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Hertha      
       
       
       
       
       
       
       
       
G-litter
2013-12-19
CH Swede Sun's Bazthian
CH Swede Sun's Åfelia

Gazton

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

George

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Gerald

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB  
Grizzly

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB  
Gusten

   
Gilda

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Gina

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB  
 

 

 

 

       
 

 

   
       
F-litter
2013-11-25
Nut-Brown Nick v Grunsven
CH Swede Sun's Zelda

Fabian

 

 

Faxe

Fonzie   Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB  
Frank

 

   
Fred

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB  
Fiona

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB  
       
       
       
       
       
E-litter
2013-11-04
CH Nhabira Homerun
CH Swede Sun's Xandy

Erixon

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Erkki

 

 

 

Ernst

 

 

 

Errol

 

 

 

Elena

 

 

Elona

 

 

Erina

 

 

Erna

 

 

 

Ester

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-litter
2012-12-27
Nut-Brown Nick v Grunsven
Swede Sun's Åsanna

Danny

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Darin

 

 

Dino      
Dusty  

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 
Ditte      
Dora  

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 
       
       
       
       
       
C-litter
2012-12-24
CH Swede Sun's Lukas
CH Swede Sun's Zelda

Cesar

 

 

 

Christer

 

 

 

Christoffer   Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB  
Classe

 

   
Conny   Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Crewman   Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB  
Carla

 

   
Christa

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Christel      
Christina

   
Connie      
B-litter
2012-10-10
Nut-Brown Nick v Grunsven
CH Swede Sun's Ylva

Balder

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Bazthian

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Bertil   Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB  
Birger

 

   
Boris

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB  
Brando

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB  
Beata   Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB
Berit      
Brisa   Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB  
       
       
A-litter
2011-10-21
CH Ice Cream van Grunsven
CH Tina Turner van Grunsven

Albin

 

 

 

Anders

 

 

 

Anton

 

 

 

Arnold

 

 

 

Agata

 

 

 

Agda

 

 

Agnes

 

 

 

Alma

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Astrid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö-litter
2011-10-02
Swede Sun's Xyrano
CH Swede Sun's Pidun

Öllrick

 

 

 

Ölla

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
Ä-litter
2010-09-17
CH Velvet Vince van Grunsven
CH Tina Turner van Grunsven

Äinar

 

 

 

Älton

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Ärrol      
Ädith

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB  
Älla      
Ällen      
Älona

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB  
Ävita   Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

       
       
       
Å-litter
2010-07-01
CH Daddy Douglas v Grunsven
CH Swede Sun's Mette-Marit

Åliver

 

 

Årlando

Åsborn      
Åsgrim

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB  
Åsmund

   
Ådette

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB  
Åfelia   Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB  
Ålena   Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB  
Åsanna   Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB  
Åtilia      
       
Z-litter
2010-03-25
CH Daddy Douglas v Grunsven
CH Swede Sun's Erika

Zandor

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Zimon

 

 

 

Zoran

 

 

 

Zelda

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y-litter
2009-04-21
CH King Joris van Grunsven
Swede Sun's Lola

Ylva

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

 

 

 

 

       

Ylva, 3 months old

       
X-litter
2009-03-08
CH King Joris van Grunsven
CH Swede Sun's Erika

Xantè

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Xoris

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Xven

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Xyrano

 

 

 

Xyril

 

 

 

Xandy

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Xelma

 

 

 

Xena

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Xilla

 

 

 

Ximona

 

 

 

Xorita

 

 

W-litter
2008-11-17
Swede Sun's Nigel
CH Swede Sun's Geisha

Willy

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Wiggi

   

 

Wikki  

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Winni  

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Wivvi    

 

Wixie

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U-litter
2008-08-08
CH Swede Sun's Adam
Swede Sun's Fame

Urban

   

 

Ulda

   

 

       

Ulda, 3 months old

 

 

 

 

T-litter
2008-03-06
CH Swede Sun's Adam
CH Swede Sun's Erika

Tomas

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Tommy

 

 

 

Trooper

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Ture

 

 

 

Taina

 

 

Tanya

   
Tara      
Telma

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB  
Teres

   
Trinny

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB  
       
S-litter
2007-11-29
CH Swede Sun's Adam
Swede Sun's Goldie

Sigge

 

 

 

Sluggo

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Stefan

 

 

Stig

 

 

 

Sture

 

 

 

Svenne

 

 

Signe

 

 

 

Sirpa

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Sonja

  

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Stina

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

 

 

 

R-litter
2007-10-24
CH Swede Sun's Adam
CH Swede Sun's Garbo

Reine

 

 

Ruben

 

 

 

Ramira

 

 

Ramona

 

 

Regina

 

 

Ronalda

 

 

Rosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q-litter
2007-09-14
Swede Sun's Nigel
CH Tina Turner van Grunsven

Qasper

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Qastor

 

 

 

Qara

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB  

Qarin

 

 

 

Qarla

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB  

Qarro

 

 

Qate

 

 

Qathy

  

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Qatie      

Qatja

 

 

 

 

 

 

 

P-litter
2007-07-03
CH Swede Sun's Adam
CH Swede Sun's Cherry

Pidun

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Polly

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

 

 

 

 

Pidun, 5 weeks old

 

 

 

 

O-litter
2006-12-22
CH Swede Sun's Adam
CH Swede Sun's Flisa

Olle

 

 

 

Odessa

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

 

       

Odessa, 3 months old

 

 

 

 

 

 

 

 

N-litter
2006-08-07
CH Swede Sun's Adam
CH Swede Sun's Erika

Nathan

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Nigel

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

Nikolas

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Nikon

 

 

 

Nils

 

 

 

Nimrod

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Nolan

 

 

 

Norris

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Nova

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-litter
2005-12-30
CH Swede Sun's Adam
Ulrica van Hollandheim

Manuel

 

 

Marcus

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Martin

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Marvin

 

 

Maja

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Malin

 

 

Margit

 

 

Mary

 

 

Mette-Marit

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-litter
2005-12-05
CH Swede Sun's Adam
CH Swede Sun's Klara

Lewis

 

 

Lorens

 

 

Lukas

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Laila

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Lena

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Lola

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Lola 3,5 years old

K-litter
2004-10- 26
CH Swede Sun's Konrad
CH Big Bone Rose

Kent

 

 

Knott

 

 

 

Katlin

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Karen

 

 

 

Karina

 

 

Kelsey

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J-litter
2004-09-29
CH B. Imperial Mint of D.
CH Swede Sun's Vivan

James

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Jason

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Jerker

 

 

 

Jesper

 

 

 

Jordan

 

 

 

Justin

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Jenny

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Jessica

 

 

Jonna

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Julia

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

 

 

 

 

I-litter
2004-09-29
CH Come And Get Me d. S. M.
CH Swede Sun's Klara

Immer

 

 

Inge

 

 

 

Ingolf

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Ingvar

 

 

 

Inga

 

 

 

Ingrid

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H-litter
2004-03-29
CH Manuel de Q. Tamanaco
CH Swede Sun's Vera

Harold

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Hector

 

 

 

Holger

 

 

 

Hook

 

 

 

Hubert

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Hugo

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Hannah

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Hedvig

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Helene

 

 

 

Helga

 

 

 

Hilma

G-litter
2003-11-26
CH Huriahhip
CH Swede Sun's Kajsa

Gert

 

 

 

Gibson

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Gordon

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Gunnar

 

 

 

Garbo

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Geisha

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Gloria

 

 

Goldie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-litter
2003-10-11
CH Come And Get Me d. S. M.
CH Swede Sun's Klara

Falcon

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Fenix

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Folke

 

 

Fridolf

 

 

Fame

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Flisa

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Flora

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Florina

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Funny

 

 

 

 

 

 

 

 

E-litter
2003-06-19
CH Swede Sun's Konrad
Ulrica van Hollandheim

Edwin

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Elof

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Erik

 

 

 

Elina

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Elke

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Ella

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Erika

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-litter
2003-04-27
CH Come And Get Me d. S. M.
CH Swede Sun's Älsa

Danne

 

 

Dante

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Douglas

 

 

 

Dustin

 

 

 

Danita

 

 

 

Diana

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Disa

 

 

 

Donna

 

 

 

Doris

 

 

 

Dorthe

 

 

 

 

C-litter
2002-12-21
CH Swede Sun's Vincent
CH Swede Sun's Kajsa

Charlie

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Charlton

 

 

Chessman

 

 

 

Chester

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Cherry

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-litter
2002-10-18
CH Swede Sun's Vincent
CH Swede Sun's Klara

Beda

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Bella

 

 

 

Bodil

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

 

 

 

 

Bodil, 8 weeks old

 

 

 

 

A-litter
2002-05-09
CH Happydream del Caprifoglio
CH Swede Sun's Älsa

Adam

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Alfred

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Algot

 

 

 

Arne

 

 

 

Arvid

 

 

Anette

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Anita

 

 

 

Annelie

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Asta

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feeding time / matdags

 

X-litter
2001-06-24
Langpool Sandalwood
CH Swede Sun's Älvira

Xlnt

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-litter
2001-05-12
CH Happydream del Caprifoglio
CH Swede Sun's Älsa

Vilbert

 

 

 

Vilbur

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Vilgot

 

 

 

Vilhelm

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Vilmer

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Vincent

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Vanja

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Vera

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Venus

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Vivan

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

 

 

 

R-litter
2000-04-14
Longbody's Under Ten Flags
CH Swede Sun's Älsa

Robert

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Ronald

 

 

 

Roger

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Robina

 

 

 

Rosalee

 

 

 

Rosanna

 

 

 

Roxette

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-litter
1999-08-09
Mörkebergs Holger Danske
CH Swede Sun's Lovisa

Maestro

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Mårten

 

 

 

Maggan

 

 

 

Marion

 

 

 

Mona-Lisa

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Millan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-litter
1998-11-07
CH Switherland Blue Jeans
CH Swede Sun's Carmen

Karsten

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Kennet

 

 

Konrad

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Kajsa

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Karin

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Kerstin

 

 

 

Klara

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-litter
1998-07-08
Swede Sun's Äspen
Swede Sun's Olivia

Gunde

 

 

 

Gustav

 

 

Gösta

 

 

 

Göthe

 

 

 

Gudrun

 

 

 

       

Gustav, 6 weeks old

E-litter
1998-05-21
Swede Sun's Äspen
CH Swede Sun's Lovisa

Egon

 

 

 

Eric

 

 

 

Ellen

 

 

 

Emma

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen, 8 weeks old

Ä-litter
1997-02-22
CH Switherland Blue Jeans
CH Swede Sun's Carmen

Älbert

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Älgot

 

 

 

Älvis

 

 

 

Äskil

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Äspen

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Äbba

 

 

 

Älrid

 

 

 

Älsa

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Älvira

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

Ärika

 

 

 

 

Å-litter
1996-12-03
CH Swede Sun's Ymer
Barrtini Double Cream

Åhman

 

 

 

Ålrik

 

 

 

Årvar

 

 

 

Åskan

 

 

 

Åsvald

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

Ålga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X-litter
1996-06-28
CH Tripicia White Bourbon w. S
CH Swede Sun's Carmen

Xofia

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

 

 

 

 

Xofia, 3 months old

W-litter
1996-05-26
CH Maghefeld Defender of B.
CH Swede Sun's Yvonne

Walter

 

 

 

Werner

 

 

 

Wiktor

 

 

Wanda

 

 

 

Wilma

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Wonne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-litter
1995-06-29
CH Maghefeld Defender of B.
Swede Sun's Claudia

Pablo

 

 

 

Patrik

 

 

 

Percy

 

 

 

Povel

 

 

 

Pamela

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

Patsy

 

 

 

Petra

 

 

 

Prunella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O-litter
1995-05-11
CH Maghefeld Defender of B.
CH Swede Sun's Yvonne

Oliver

 

 

 

Ofelia

 

 

 

Olina

 

 

 

Olivia

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Otilda

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-litter
1995-03-18
CH Maghefeld Defender of B.
CH Pain-Riche's Défi

Miracle

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-litter
1995-02-15
CH Cheerwood's Lord Cardigan
Barrtini Double Cream

Lester

 

 

 

Lord

 

 

 

Lulius

 

 

 

Laura

 

 

 

Lovisa

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Lydia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-litter
1994-04-09
CH Loafer's Scored Again
CH Swede Sun's Yvonne

Fredrik

 

 

 

Felicia

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-litter
1993-03-12
CH Brandydale Jacob
CH Pain-Riche's Défi

Caesar

 

 

 

Carl

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Cedric

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Claes

 

 

 

Curt

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Carmen

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Cecilia

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Claudia

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y-litter

1992-03-19
CH Brandydale Jacob
CH Pain-Riche's Défi

Ymer

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Yngve

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

Yvan

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Yvette

 

 

 

Yvonne

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-litter
1990-07-16
CH Pain-Riche's Bertold
CH Pain-Riche's Défi

Nestor

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Nils Ferlin

 

 

 

Nobel

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Norman

 

 

 

Nancy

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Nicole

 

 

 

Nostalgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-litter
1990-06-04
CH Longbody's Oklahoma
Dotty-Modest

Mac Basil

 

 

 

Manfred

 

 

 

Melker

 

 

 

Monday

 

 

 

Monsieur Napoleon

 

Mr. Jim

 

 

 

Matilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
G-litter
1989-06-06
CH Pain-Riche's Bertold
Dotty-Modest

Ganesco

 

 

 

Garfield

 

Filnamn: j0356031.wmf
Nyckelord: prestationer, priser, speciella tillfällen ...
Filstorlek: 4 kB

 

Gilbert

 

Filnamn: j0308060.wmf
Nyckelord: band, erkännanden, festliga tillfällen ...
Filstorlek: 9 kB

 

Gottfrid

 

 

 

Gisela

 

 

 

Garfield, 3 months old

D-litter
1988-06-26
CH Cheerwood's Hott-N-Tott
Dotty-Modest

Maybe My Day Today

Maybe My Turn Today

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Sleeping Basset pups / Sovande basset valpar

 

 

  All the 62 Dachshund litters born at Swede Sun's Kennel earlier years.

Swede Sun’s Kennel has produced an innumerable number of BOB winners,

Hound Group winners and Best in Show winners from the breeding of Dachshunds.

Apart from their great achievements in the breed ring, the Dachshunds earned 59 Breeder Group Honour Prize awards.

In 1997 Swede Sun’s Kennel was awarded the Merit Gold Medal from the Swedish Dachshund Club for its

meritorious contribution towards the breeding of top quality Longhair Dachshunds and improving the breed.

 

click picture for more information  Alla de 62 taxkullarna födda på Swede Sun's Kennel tidigare åren.

Swede Sun's kennel har producerat ett otaligt antal BIR-vinnare, Grupp-vinnare

och Best in Show vinnare från uppfödningen av långhårstaxar.

Där utöver har det också visats fram 59 Hederspris-belönade uppfödargrupper med långhårstaxar.

Swede Sun’s kennel belönades 1997 från Svenska Taxklubben med

Utmärkelsetecken i Guld för framgångsrik uppfödning av långhårig tax.

 

Litter

Born

Pups

Father

Mother

Ö-litter

2002-03-27

3+3

  Heatwave Fiorello

  Swede Sun's Freja

Ä-litter

2002-03-10

4+0

  Swede Sun's Henke

  Swede Sun's Ouzo

Å-litter

2001-10-27

1+1

  Bingo della Canterana

  Swede Sun's Rita

Z-litter

2001-10-16

1+0

  Swede Sun's Qid

  Swede Sun's Rita

Y-litter

2001-07-07

2+0

  Passion

  Swede Sun's Freja

U-litter

2001-05-09

4+0

  Swede Sun's Henke

  Swede Sun's Ouzo

T-litter

2000-11-24

0+3

  Amleto della Canterana

  Swede Sun's Glimma

S-litter

2000-08-14

1+2

  Swede Sun's Henke

  Swede Sun's Zaza

Q-litter

2000-04-01

2+3

  Amleto della Canterana

  Swede Sun's Diva

P-litter

2000-03-09

0+3

  Taxmaffian's Quiz

  Swede Sun's Freja

O-litter

1999-09-07

1+2

  Passion

  Swede Sun's Zaza

N-litter

1999-08-09

0+1

  Swede Sun's Rodi

  Swede Sun's Kalina

L-litter

1999-07-19

2+3

  Swede Sun's Rodi

  Swede Sun's Glimma

J-litter

1998-11-01

3+3

  Swede Sun's Rodi

  Swede Sun's Glimma

I-litter

1998-09-12

3+2

  Inter Nos Speed Limit

  Swede Sun's Zaza

H-litter

1998-09-22

1+2

  Swede Sun's Henke

  Swede Sun's Kalina

F-litter

1998-07-02

2+4

  Graver v.d. Wijsterhoeve

  Swede Sun's Hasta

D-litter

1998-02-22

1+1

  Inter Nos Speed Limit

  Swede Sun's Glimma

C-litter

1998-02-03

2+0

  Swede Sun's Henke

  Vårshöj's Julande

B-litter

1997-04-03

2+5

  Strömstigens Puskas

  Swede Sun's Xanna

A-litter

1997-03-29

1+3

  Swede Sun's Rodi

  Swede Sun's Kalina

Ö-litter

1997-03-17

1+2

  Bothnia's FP Utgårda-Loke Rödlöga

  Swede Sun's Hasta

Z-litter

1996-08-21

0+3

  Strömstigens Puskas

  Vårshöj's Julande

Y-litter

1996-07-28

3+2

  Graver v.d. Wijsterhoeve

  Swede Sun's Viola

U-litter

1996-03-10

4+2

  Strömstigens Puskas

  Swede Sun's Xanna

T-litter

1996-03-09

2+3

  Strömstigens Puskas

  Swede Sun's Glimma

S-litter

1996-03-02

0+3

  Graver v.d. Wijsterhoeve

  Örnbergets Hilary

R-litter

1995-11-17

2+1

  Quintus v Heidemoor

  Vårshöj's Julande

Q-litter

1995-08-17

2+4

  Swede Sun's Glenn

  Swede Sun's Ruter Dam

N-litter

1995-05-07

2+1

  Swede Sun's Glenn

  Örnbergets Hilary

K-litter

1994-12-27

3+3

  Bothnia's FP Utgårda-Loke Rödlöga

  Swede Sun's Xanna

J-litter

1994-10-10

2+0

  Swede Sun's Black

  Lindesnäs Frezia

I-litter

1994-10-01

3+3

  Swede Sun's Sting

  Swede Sun's Karisma

H-litter

1994-07-29

3+2

  Quintus v Heidemoor

  Swede Sun's Ruter Dam

G-litter

1994-06-26

1+3

  Sundsdal's Tornado

  Swede Sun's Viola

E-litter

1993-07-04

1+3

  Graver v.d. Wijsterhoeve

  Swede Sun's Ruter Dam

D-litter

1993-06-02

3+4

  Swede Sun's Qent

  Swede Sun's Karisma

B-litter

1993-02-19

4+4

  Örnbergets Tintin

  Duchesse av G-Stam

A-litter

1993-02-10

0+2

  Vibes Sam

  Swede Sun's Nathalie

Ö-litter

1992-10-08

1+0

  Södersjöns Nitro

  Swede Sun's Samantha

Ä-litter

1992-05-27

3+1

  Swede Sun's Sting

  Swede Sun's Ruter Dam

Å-litter

1992-05-23

2+3

  Swede Sun's Qent

  Swede Sun's Ruter Dam

Z-litter

1992-05-11

2+2

  Örnbergets Waiki

  Örnbergets Miranda

X-litter

1992-02-15

2+3

  Batzi vom Raubritter

  Swede Sun's Karisma

V-litter

1992-02-14

2+3

  Quintus v Heidemoor

  Vibes Yana

U-litter

1992-01-04

2+2

  Pågarnas Plucky Scarlet Pimpernell

  Swede Sun's Nathalie

T-litter

1991-11-15

3+1

  Vibes Sam

  Swede Sun's Jamie

S-litter

1991-05-19

2+4

  Vibes Sam

  Swede Sun's Ruter Dam

R-litter

1991-05-14

0+5

  Vibes Sam

  Pågarnas Pussy Wopsy

Q-litter

1991-04-10

2+2

  Quintus v Heidemoor

  Pågarnas Pimpinetta Pimpernell

P-litter

1991-01-20

1+1

  Swede Sun's Jake

  Boopi-Doo

O-litter

1990-10-23

2+1

  Fol's Foling Me

  Swede Sun's Nathalie

L-litter

1990-05-24

1+1

  Pågarnas Pusse Pops

  Pågarnas Pia Trallelilla

K-litter

1990-02-17

1+4

  Quintus v Heidemoor

  Pågarnas Pussy Wopsy

J-litter

1990-01-24

3+1

  Strömstigens Brandy Boy

  Pågarnas Pimpinetta Pimpernell

I-litter

1989-11-03

1+3

  Fol's Foling Me

  Boopi-Doo

H-litter

1989-08-26

2+1

  Pågarnas Pusse Pops

  Swede Sun's Nathalie

F-litter

1989-03-22

1+3

  Pågarnas Pix Gordon

  Swede Sun's Lilla Mimmi Pigg

E-litter

1988-12-10

2+2

  Fol's Foling Me

  Swede Sun's Nathalie

C-litter

1988-02-04

2+0

  Asterix

  Swede Sun's Nathalie

B-litter

1988-01-02

0+1

  Pågarnas Pusse Pussepigg Pussesson

  Swede Sun's Pia-Maria

A-litter

1986-07-03

0+3

  Pågarnas Pusse Boop-Oop-I-Doop

  Vidblickens Cherie